بیوگرافی محمد صادق خرازی 

سید محمدصادق خرازی درسال هزارو سیصد و چهل و دو شمسی در تهران متولد شده است کودکی و نوجوانی¬اش در میان خاندانی قدیمی از اهل علم و فرهنگ گذشته و علاقه و به فرهنگ و هنرهای ایرانی و اسلامی، درطول سالیان، از سویی به مدیریت و فرهنگی و از سوی دیگر به گردآوری آثار ارزنده کتابت و خوشنویسی انجامیده است.

تحصیلاتش را با اخذ لیسانس مدیریت از کالج اولدوستبری نیویورک ادامه داده و از دانشگاه نیویورک با درجه فوق لیسانس در مطالعات خاورمیانه فارغ التحصیل شده است. سوابق شغلی او با معاونت ستاد تبلیغات جنگ آغاز و تا مشاور مدیرعامل خبرگزاری، سفیر فرهنگی ایران در سازمان ملل متحد، مشاور عالی وزیر امور خارجه، نماینده ویژه رئیس جمهور و ریاست ستاد برگزاری اجلاس سران کنفرانس اسلامی در تهران معاونت پژوهشی موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران و معاونت آموزش و پژوهش و فرهنگی وزارت امور خارجه ادامه یافته است. درطول این سالها عضویت هئیت امنای بسیای از موسسات علمی و فرهنگی را برعهده داشته است که از میان آنها به عضویت در هئیت امنای سازمان و پژوهشکده میراث فرهنگی، شهر کتاب، خانه کتاب ایران، بنیاد ایران شناسی، انجمن مفاخر علمی و فرهنگی، دانشکد مدیریت استراتژیک، دفتر ملی یونسکو در تهران، شورای گسترش زبان ادب فارسی، هئیت مشاوران عالی کتابخانه ملی و شورای عالی اسناد ملی میتوان اشاره کرد.

در طول بیست و پنج سال گذشته با علاقه و اشتیاقی وافر و مداوم به گردآوری مجموعه ای از نسخ خطی قرآن کریم، از قرن سوم تا چهاردهم هجری قمری، همت گماشته است و به همین خاطر از جانب رئیس جمهور به عنوان خادم قرآن کریم، برگزیده شده است. در کنار این مجموعه نفیس، مجموعه ای نیز از آثار خوشنویسان بزرگ ششصد سال گذشته ایران فراهم آورده که در نوع خود کم نظیر است. در راستای خدمات فرهنگی خود، بانی چاپ عکسی نسخه منحصر به فردی از قرآن کریم، که به دست خونشنویس بزرگ قرن دوازدهم هجری قمری احمد نیریزی نوشته شده ، گردیده و درحد کمال نفاست و نزدیکی به اصل آن را به سرمایه خود در چاپخانه های معتبر آلمان چاپ به مردم متدین و هنر دوست ایران هدیه کرده است.

به بخشی از خدمات مهم فرهنگی او به صورت زیر میتوان اشاره کرد: تلاش برای حفظ و ثبت اسناد و وقایع دفاع مقدس، جذب و ارتباط با ایرانیان مقیم امریکا و نخبگان برون مرزی، تاسیس شبکه تلویزیونی آفتاب در امریکا، تاسیس شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی در امریکای شمالی، برگزاری اجلاس سران کشورهای اسلامی در تهران و آماده سازی ساختمن های مربوطه، ساخت کتابخانه بزرگ تخصصی وزارت امور خارجه با قریب سیصد هزار جلد کتاب، ساخت و تاسیس مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه با بیش از شصت میلیون سند و هفت هزار نقشه تاریخی منحصر به فرد ساخت موزه هدایای وزارت خارجه و ساخت و توسعه مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، به همت او تاکنون بیش از حدود دویست عنوان کتاب پژوهشی در زمینه تاریخ معاصر ایران و تاریخ روابط خارجی ایران چاپ شده و امکان نشر بیش از پانصد عنوان کتاب در زمینه سیاست خارجی و ادبیات و روابط بین المللی فراهم آمده است. در همین زمینه، سمت سردبیری و مدیرمسئولی مجلات و فصلنامه¬هایی چون: تاریخ معاصر ایران، مجله سیاست خارجی، فصلنامه تاریخ روابط خارجی، فصلنامه جورنال آف اینترنشنال افیرز و فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز را برعهده داشته است.

آقای سید صادق خرازی، با همسر و سه فرزند پسر خود در تهران اقامت دارد و با همت و شوق فراوان، همچنان به مشغله های اجتماعی و فرهنگی خود ادامه میدهد و فعالانه به گسترش فرهنگ اسلام و ایران می پردازد.

شرح نسخه های خطی نمایشگاه

1. دیوان نوایی، نستعلیق، به خط سلطان علی مشهدی، 920 ه ق
2. سبعه جامی، نستعلیق، نیمه اول قرن دهم هجری قمری
3. دیوان جامی، نستعلیق، نیمه اول قرن دهم هجری قمری
4. خمسه نظامی، نستعلیق، به خط محمد امین شیرازی، 1040 ه ق
5. صحیفه سجادیه، نسخ، به خط محمد حسن شیرازی، 1090 ه ق
6. دعاء الصباح، نسخ، به خط احمد نیریزی، 1108 ه ق
7. دعاء الصباح، نسخ به خط احمد نیریزی، 1116 ه ق
8. رساله تحفه الوزراء شسکته نستعلیق، به خط درویش عبدالمجید طالقانی، 1182 ه ق
9. بوستان سعدی، شکسته نستعلیق، منسوب به درویش عبدالمجید طالقانی، 1183 ه ق
10. قصائد عرفی، نستعلیق، قرن دوازدهم ه ق
11. صحیفه سجادیه، نسخ، به خط زین العابدین، 1224 ه ق
12. دعای کمیل، ثلث و نسخ، به خط ابوالقاسم شیرازی، 1224 ه ق
13. صحیفه العلویه، نسخ، به خط محمد شفیع الحسینی الشرفی
14. زادالمعاد، نسخ، به خط محمد شفیع ارسنجانی، 1247 ه ق
15. دیون حافظ، نستعلیق، به خط وصال شیرازی، 1250 ه ق
16. دعای کمیل، نسخ، به خط داوری، 1227 ه ق
17. دعای کمیل، نسخ، به خط عبدالمطلب شیرازی، 1278 ه ق
18. زادالمعادف نسخ، به خط نورالدین الحسینی، 1281 ه ق
19. ده پند ارسطو، نستعلیق، به خط علینقی، 1293 ه ق
20. گلشن راز، شکسته نستعلیق، 1295 ه ق
21. دیوان حافظ، نستعلیق، به خط غلام علی بن محمد حسین شیرازی، 1297 ه ق
22. بیاض شعر، نستعلیق، قرن سیزدهم ه ق
23. گلشن راز، نستعلیق، قرن سیزدهم ه ق
24. جزء کلام الله مجید، نسخ قرن سیزدهم ه ق
25. حدیقه، نستعلیق، به خط فتحعلی شیرازی، قرن سیزدهم ه ق
26. صحیفه سجادیه، نسخ، به خط محمد شفیع بن علی عسکر ارسنجانی، 1316 ه ق
27. صحیفه سجادیه، نسخ به خط محمود بن احمد بن علی عسکر ارسنجانی، 1331 ه ق